Specjaliści z BHP i Informatyki

Szkolenia BHP

Oferujemy szkolenia BHP w języku polskim i specjalistyczne szkolenia dla kadry zarządzającej w języku angielskim. Jesteśmy w stanie zapewnić państwu, pełen zakres szkoleń wymaganych prawem.

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu bhp, w tym wstępnych i okresowych w języku polskim i angielskim. Każde zlecone nam szkolenie dopasowujemy indywidualnie do wymagań konkretnego zakładu pracy.

SZKOLENIE WSTĘPNE

Potrzebne dla :

–  wszystkich nowo zatrudnionych pracowników przed rozpoczęciem pracy w firmie

– stażystów

– studentów odbywających praktyki studenckie

– uczniów szkół zawodowych odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy

SZKOLENIA OKRESOWE:

Skierowane są do:

– Pracodawców i osób kierujących pracownikami

– Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

– Pracowników administracyjno-biurowych i innych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia albo też z odpowiedzialnością w zakresie BHP,

– Uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu w zakładzie pracy w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

UWAGA:

Dla pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji szkolenia okresowe z zakresu bhp organizuje się nie rzadziej niż co 5 lat.

Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby. szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż co 5 lat.

Pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni wyżej, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe i uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przechodzą szkolenie okresowe nie rzadziej niż co 6 lat.

Dodatkowo:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wszystkie grupy zawodowe, z wyjątkiem pracowników robotniczych mogą odbyć okresowe szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego (także z wykorzystaniem Internetu – email, e-learning). Natomiast pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych tylko w formie instruktażu (czyli bezpośrednio).

Usługi z zakresu BHP

AC PARTNERS oferuje usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez: 1. sprawowanie nadzoru nad warunkami pracy oraz prowadzenie szkoleń z tego […]