Szkolenia po angielsku odpowiedzią na potrzebę rynku

Źródło:

Usługi BHP po angielsku to wciaz rosnący rynek zwłaszcza jeśli w okoliocy funkcjonuje strefa ekonomiczna przyciągająca inwestorów zagranicznych. Zwykle propagowanie wiedzy i kultury organizacyjnej zachodnich i wschodnich koncernów jest realizowana przy zachowaniu cześci personelu nie rozmawiającego po polsku. Ponieważ szkolenie BHP jest konieczne dla wszystkich pracowników firma AC Partners wychodzi na przeciw potrzebie rynkowej oferując szkolenia BHP w języku angielskim.

Ocena: 

4
Średnio: 4 (1 vote)